Кумулативно разпределение * (%) на прием на питейна вода и средно на прием на питейна вода (g/ден) по тертил, сред мъжете (n = 776) (a) и сред жените (n = 1142) (b). * Към разпределението са приложени коефициентите на тежестта на изследването.

Общ прием на вода (g/ден) 1 по терция питейна вода сред мъжете (n = 776) (a) и жените (n = 1142) (b) (средствата са коригирани за енергия) и приносът (%) на течностите и хранителна влага до общия прием на вода 2,3 от трети питейна вода сред мъжете (n = 776) (c) и жените (n = 1142) (d). 1 Сред мъжете и жените р за тенденция е от значение за: подсладени напитки със захар, топли напитки, газирана вода в бутилка, неподвижна вода в бутилка и чешмяна вода; 2 Сред мъжете р за тенденция е значително за: мляко, плодови сокове, подсладени напитки, диетични сладки напитки, топли напитки, газирана вода в бутилка, неподвижна вода в бутилка и чешмяна вода; 3 Сред жените р за тенденция е от значение за: мляко, подсладени напитки, диетични сладки напитки, топли напитки, газирана вода в бутилка, неподвижна вода в бутилка и чешмяна вода.

Общ прием на вода (g/ден) 1 по терция питейна вода сред мъжете (n = 776) (a) и жените (n = 1142) (b) (средствата са коригирани за енергия) и приносът (%) на течностите и хранителна влага до общия прием на вода 2,3 от трети питейна вода сред мъжете (n = 776) (c) и жените (n = 1142) (d). 1 Сред мъжете и жените р за тенденция е от значение за: подсладени напитки, топли напитки, газирана вода в бутилка, неподвижна вода в бутилка и чешмяна вода; 2 Сред мъжете р за тенденция е от значение за: мляко, плодови сокове, подсладени напитки, диетични сладки напитки, топли напитки, газирана вода в бутилка, неподвижна вода в бутилка и чешмяна вода; 3 Сред жените р за тенденция е от значение за: мляко, подсладени напитки, диетични сладки напитки, топли напитки, газирана вода в бутилка, неподвижна вода в бутилка и чешмяна вода.

Придържане към адекватен прием (AI) от общия прием на вода (TWI) (%) от третична питейна вода сред мъжете (n = 776) (a) и жените (n = 1142) (b); среднодневна TWI, претеглена от проучването, при субекти, които отговарят или не отговарят на изискванията на EFSA AI по терцила питейна вода сред мъжете (n = 776) (c) и жените (n = 1142) (d).

Придържане към адекватен прием (AI) от общия прием на вода (TWI) (%) от третична питейна вода сред мъжете (n = 776) (a) и жените (n = 1142) (b); среднодневна TWI, претеглена от проучването, при субекти, които отговарят или не отговарят на изискванията на EFSA AI по терцила питейна вода сред мъжете (n = 776) (c) и жените (n = 1142) (d).

Резюме

безплатни

Кумулативно разпределение * (%) на приема на питейна вода и средно количество на питейна вода (g/ден) по тертил, сред мъжете (n = 776) (a) и сред жените (n = 1142) (b). * Към разпределението са приложени коефициентите на тежестта на изследването.

Общ прием на вода (g/ден) 1 по терция питейна вода сред мъжете (n = 776) (a) и жените (n = 1142) (b) (средствата са коригирани за енергия) и приносът (%) на течностите и хранителна влага до общия прием на вода 2,3 от трети питейна вода сред мъжете (n = 776) (c) и жените (n = 1142) (d). 1 Сред мъжете и жените р за тенденция е от значение за: подсладени напитки, топли напитки, газирана вода в бутилка, неподвижна вода в бутилка и чешмяна вода; 2 Сред мъжете р за тенденция е от значение за: мляко, плодови сокове, подсладени напитки, диетични сладки напитки, топли напитки, газирана вода в бутилка, неподвижна вода в бутилка и чешмяна вода; 3 Сред жените р за тенденция е от значение за: мляко, подсладени напитки, диетични сладки напитки, топли напитки, газирана вода в бутилка, неподвижна вода в бутилка и чешмяна вода.

Общ прием на вода (g/ден) 1 по терция питейна вода сред мъжете (n = 776) (a) и жените (n = 1142) (b) (средствата са коригирани за енергия) и приносът (%) на течностите и хранителна влага до общия прием на вода 2,3 от трети питейна вода сред мъжете (n = 776) (c) и жените (n = 1142) (d). 1 Сред мъжете и жените р за тенденция е от значение за: подсладени напитки, топли напитки, газирана вода в бутилка, неподвижна вода в бутилка и чешмяна вода; 2 Сред мъжете р за тенденция е от значение за: мляко, плодови сокове, подсладени напитки, диетични сладки напитки, топли напитки, газирана вода в бутилка, неподвижна вода в бутилка и чешмяна вода; 3 Сред жените р за тенденция е от значение за: мляко, подсладени напитки, диетични сладки напитки, топли напитки, газирана вода в бутилка, неподвижна вода в бутилка и чешмяна вода.

Придържане към адекватен прием (AI) от общия прием на вода (TWI) (%) от третична питейна вода сред мъжете (n = 776) (a) и жените (n = 1142) (b); среднодневна TWI, претеглена от проучването при субекти, които отговарят или не отговарят на изискванията на EFSA AI по терцила питейна вода сред мъжете (n = 776) (c) и жените (n = 1142) (d).

Придържане към адекватен прием (AI) от общия прием на вода (TWI) (%) от третична питейна вода сред мъжете (n = 776) (a) и жените (n = 1142) (b); среднодневна TWI, претеглена от проучването, при субекти, които отговарят или не отговарят на изискванията на EFSA AI по терцила питейна вода сред мъжете (n = 776) (c) и жените (n = 1142) (d).