Ана Кристина Саюри Танака 1

деца

1 Unidade de Cardiologia Pediátrica e Cardiopatias Congênitas no Adulto - Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP - Бразилия

Ключови думи: Сърдечни дефекти, вродени; Дислипидемии; Оксидативен стрес; Метаболитен синдром; Показатели за заболеваемост и смъртност

Palavras-chave: Cardiopatias Congênitas; Дислипидемия; Estresse Oxidativo; Síndrome Metabólica; Indicadores de Morbimortalidade

Затлъстяването е състояние, което прогресивно се увеличава по целия свят, засягайки също децата и юношите, което води до високи разходи за здравните системи. Педиатричното затлъстяване е свързано с дислипидемия, оксидативен стрес, инсулинова резистентност и ендотелна дисфункция, сърдечно-съдови рискови фактори и компоненти на метаболитния синдром 1 и води до неблагоприятни последици като ранна смъртност и физическа заболеваемост в зряла възраст в краткосрочен и дългосрочен план.

Свързаната със затлъстяването дислипидемия се състои от повишени триглицериди и свободни мастни киселини и намален HDL-c (холестерол с висока плътност), нормален или леко повишен LDL-c (холестерол с ниска плътност) и повишен VLDL-c (холестерол с много ниска плътност ). Плазмените концентрации на аполипопротеин В (апо В) също често се повишават, отчасти поради увеличеното чернодробно производство на апо В-съдържащи липопротеини. 2, 3

В повечето случаи дислипидемията е следствие от лоши навици в начина на живот, като диета, богата на наситени или транс-мазнини, и седантизъм. За да се планира мониторинг и лечение, от детството трябва да се прави стратификация на сърдечно-съдови рискове и не само детето, но особено цялото семейство, живеещо с него, трябва да бъде обучено. Надлъжните проучвания показват, че интервенциите при деца са ефективни за профилактика на сърдечно-съдови заболявания при възрастни.

Лечението на свързаната със затлъстяването дислипидемия трябва да бъде насочено към загуба на тегло чрез повишени физически упражнения и по-добри хранителни навици, с намаляване на общия прием на калории и намален прием на есенциални мастни киселини. Промените в начина на живот синергично подобряват инсулиновата резистентност и дислипидемия. 4 Детето и юношата трябва да бъдат последвани от диетолог или нутролог поради риска от увреждане на растежа и развитието.

Наскоро беше описано взаимодействието между гените, затлъстяването и нивата на липидите, но също и с вида на мазнините, приемани в диетата. 5, 6 Проучванията показват потенциалната полезност на нутригеномния подход към диетичните интервенции за предотвратяване или лечение на затлъстяване и свързаната с него дислипидемия. 5, 6

По-нататъшни проучвания трябва да бъдат проведени върху поведението на маркерите на коронарните артерии и на серумните нива на общия холестерол, липопротеините с ниска плътност, аполипопротеините В и липопротеините с висока плътност при деца и юноши, 2 както преди, така и при след лечение на свързана със затлъстяването дислипидемия и в краткосрочен и дългосрочен план, като се вземат предвид сърдечно-съдовите рискове и нежеланите ефекти, произтичащи от фармакологичното лечение, особено на статините. 3, 7 - 11

Терапията за понижаване на липидите трябва да започне след поне шест месеца интензивна промяна на начина на живот. Използваните лекарства са статини, инхибитори на абсорбцията на холестерол (езетимиб), секвестранти на жлъчните киселини, фитостеролови добавки, омега-3 и фибрати.

Статините са избраните лекарства сред всички фармакологични агенти за намаляване на LDL-c, не-HDL-c и/или апоВ. Статините обаче не понижават добре триглицеридите и не коригират напълно характерната дислипидемия, наблюдавана при затлъстяване, запазвайки остатъчен риск след започване на терапията. 11 Наскоро бяха прегледани стратегии за терапии, комбинирани със статини и други лекарства за постигане на още по-ниски нива на холестерола. 11 - 15

Деца и юноши с дислипидемии, които не реагират адекватно на промените в начина на живот и обичайните дози лекарства за понижаване на липидите, трябва да бъдат насочени към специализирани центрове.

Работата, представена в този брой за вторичната дислипидемия при затлъстели деца, показва недостига на рандомизирани клинични проучвания в литературата за използването на статини за лечение на деца и юноши със свързана със затлъстяването дислипидемия.

Несъмнено това е тема, която трябва да бъде проучена задълбочено и подробно, с добре дефинирани проучвания, за да се докаже ефикасността на няколкото вече лекувани процедури за възрастно население в педиатричната и юношеската възраст.

Кратко издание относно статията: Вторична дислипидемия при затлъстели деца - има ли доказателства за фармакологично лечение?

1 Chandrasekhar T, Suchitra MM, Pallavi M, Srinivasa Rao PV, Pallavi M, Sachan A. Рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания при затлъстели деца. Индийски педиатър. 2017; 54 (9): 752-5. [Връзки]

2 Franssen R, Monajemi H, Stroes ES, Kastelein JJ. Затлъстяване и дислипидемия. Med Clin North Am. 2011,95 (5): 893-902. [Връзки]

3 Wang H, Peng DQ. Нови прозрения в механизма на липопротеиновия холестерол с ниска плътност при затлъстяване. Липиди Здраве Dis. 2011 г. 12 октомври; 10: 176 [Връзки]

4 Klop B, Cabezas MC. Хиломикрони: ключов биомаркер и фактор за риск за сърдечно-съдови заболявания и за разбирането на затлъстяването. Curr Cardiovasc Rip Rep. 2012.6 (1): 27-34. [Връзки]

5 Yin RX, Wu DF, Misao L, Aung LH, Cao XL, Yan TT, et al. Няколко генетични полиморфизми Взаимодействат с наднорменото тегло/затлъстяването, за да повлияят серумните нива на липидите. Cardiovasc Diabetol. 2012 г. 8 октомври; 11: 123. [Връзки]

6 Sanchez-Moreno C, Ordovas JM, Smith CE, Craza JC, Lee YC, Garaulet M APOAS генната вариация взаимодейства с приема на хранителни мазнини, за да модулира затлъстяването и циркулиращите триглицериди в средиземноморска популация. J Nutr.2012; 141 (5): 380-5. [Връзки]

7 Ferguson MA, Alderson NL, Trost SG, Essig DA, Burke JR, et al. Ефекти от четири диференцирани еднократни упражнения върху липиди, липопротеини и липорпротеинова липаза. J Appl Physiol. 1998; 85 (3): 1169-74. [Връзки]

8 Zhou YH, Ma XQ, Wu C, Lu J, Zhang SS, Gui J, et al. Ефект на лекарството против затлъстяване върху сърдечно-съдовите рискови фактори: систематичен преглед и мета-анализ на рандомизирани контролирани проучвания. PLos One. 2012; 7 (6): e39062. [Връзки]

9 Catapano AL, Reiner Z, Backer G, Graham I, Taskinen MR Wiklund O, et al. Насоки на ESC/EAS за управление на дислипидемии: Работната група за управление на дислипидемии на Европейското кардиологично дружество (ESC) и Европейското атеросклерозно общество (EAS). Атеросклероза. 2011; 217 (1): 1-44 [Връзки]

10 Berglun L, Brunzess JD, Goldberg IJ, Sacks F, Murad MH, Stalenhoef AF, et al. Оценка и лечение на хипертриглицеридемия: насока за клинична практика на ендокринното общество. J Clin Endocrinol Metab. 2012; 97 (9): 2969-89. [Връзки]

11 Watts GF, Karpe F. Триглицериди и атерогенна дислипидемия: разширяване на лечението извън статините при високорисковия сърдечно-съдов пациент. Сърце. 2011; 97 (5): 350-5. [Връзки]

12 Watts GF, Karpe F. Защо, кога и как трябва да се лекува хипертриглицеридемия при високорисково сърдечно-съдови пациенти? Експерт Rev Cardiovasc Ther. 2011; 9 (8): 987-97. [Връзки]

13 Dujovne CA, Williams CA, CD с Williams, Ito MK, Каква комбинирана терапия със статин, ef някоя, бихте ли препоръчали? Curr Atheroscler Rep.2011; 13 (1): 12-22. [Връзки]

14 Rubenfire M, Brook RD, Rosenson RS. Лечение на смесена хиерлипидемия и атерогенен липиден фенотип за предотвратяване на сърдечно-съдови събития. Am J Med. 2010; 123 (10: 892-8. [Връзки]

15 Топ ПП. Медикаментозно лечение на хиперлипидемия: ръководство за рационално използване на лекарства, които намаляват липидите. Наркотици. 2010; 70 (11): 1363-79. [Връзки]

16 Radaelli G, Sausen G, Cesa CC, Portal VL, Pellanda LC. Dislipidemia secundária em crianças obesas - Há evidências de tratamento farmacológico. Arq Bras Cardiol. 2018; 111 (3): 356-361. [Връзки]

Пощенски адрес: Ана Кристина Саюри Танака, Rua: Andrea Caporale, 20. Пощенски код 05590-060, Vila Gomes, Сао Пауло, SP - Бразилия. Имейл: [email protected]

Това е статия с отворен достъп, разпространявана при условията на лиценза за признание на Creative Commons, която позволява неограничено използване, разпространение и възпроизвеждане на какъвто и да е носител, при условие че оригиналната творба е правилно цитирана.