• Пълен член
  • Цифри и данни
  • Препратки
  • Цитати
  • Метрика
  • Препечатки и разрешения
  • Получете достъп /doi/full/10.1080/02739615.2012.645726?needAccess=true

Това разследване изследва връзките между баланса на решението между родители/деца (възприемане на предимства/недостатъци), състоянието на теглото на детето и резултатите от детето. Тридесет и седем диади родител-дете в семейна програма за управление на теглото участваха в проучването. Анализите показват, че децата са доказали по-положителен профил на баланса при вземане на решения, отколкото техните родители при предварителна интервенция. Статусът на теглото на детето преди интервенция е свързан с баланса на решението на детето, но не и балансът на решението на родителите. И накрая, общият баланс при вземане на решения за децата беше най-добрият предиктор за детските резултати. Резултатите от това проучване подчертават важната роля, която готовността на детето за промяна може да играе при лечението на детското затлъстяване.

претегляне